Sim Đặc Biệt Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0961.23.2204 960.000đ 29 Đặt mua
2 Viettel 0971.57.2204 960.000đ 37 Đặt mua
3 Viettel 0983.31.2204 960.000đ 32 Đặt mua
4 Viettel 0865.61.1102 4.390.000đ 30 Đặt mua
5 Viettel 0396.91.1102 2.700.000đ 32 Đặt mua
6 Viettel 0862.85.1102 4.500.000đ 33 Đặt mua
7 Viettel 0865.98.1102 4.390.000đ 40 Đặt mua
8 Viettel 0369.69.1102 4.390.000đ 37 Đặt mua
9 Viettel 0352.86.1102 5.400.000đ 28 Đặt mua
10 Viettel 0862.66.1102 7.200.000đ 32 Đặt mua
11 Viettel 096174.1102 2.700.000đ 31 Đặt mua
12 Viettel 0978.70.1102 4.050.000đ 35 Đặt mua
13 Viettel 0866.39.1102 4.390.000đ 36 Đặt mua
14 Viettel 0386.89.1102 7.200.000đ 38 Đặt mua
15 Viettel 0393.82.1102 1.100.000đ 29 Đặt mua
16 Viettel 0862.91.1102 2.700.000đ 30 Đặt mua
17 Viettel 0862.83.1102 4.390.000đ 31 Đặt mua
18 Viettel 0862.32.1102 4.390.000đ 25 Đặt mua
19 Viettel 0373.99.1102 4.500.000đ 35 Đặt mua
20 Viettel 0862.35.1102 4.500.000đ 28 Đặt mua
21 Viettel 0365.48.1102 2.250.000đ 30 Đặt mua
22 Viettel 0337.79.1102 5.400.000đ 33 Đặt mua
23 Viettel 0862.86.1102 4.390.000đ 34 Đặt mua
24 Viettel 0865.92.1102 2.700.000đ 34 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đặc Biệt Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3