Sim Đầu Số 034

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0347.84.4004 450.000đ 34 Đặt mua
2 Viettel 0349.885.385 550.000đ 53 Đặt mua
3 Viettel 0349.09.06.09 750.000đ 40 Đặt mua
4 Viettel 034.68.47.123 450.000đ 38 Đặt mua
5 Viettel 0344.417.418 450.000đ 36 Đặt mua
6 Viettel 0343.945.139 300.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 03434.18.468 550.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0344.873.273 550.000đ 41 Đặt mua
9 Viettel 0342.209.768 299.000đ 41 Đặt mua
10 Viettel 0346.31.05.89 650.000đ 39 Đặt mua
11 Viettel 0343.551.479 300.000đ 41 Đặt mua
12 Viettel 0348.127.568 450.000đ 44 Đặt mua
13 Viettel 0342.23.10.02 445.000đ 17 Đặt mua
14 Viettel 0344.447.886 960.000đ 48 Đặt mua
15 Viettel 0342.978.879 960.000đ 57 Đặt mua
16 Viettel 0345.910.388 445.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0348.782.186 450.000đ 47 Đặt mua
18 Viettel 0342.088.699 450.000đ 49 Đặt mua
19 Viettel 0345.674.472 960.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 0348.34.1441 450.000đ 32 Đặt mua
21 Viettel 0345.016.979 960.000đ 44 Đặt mua
22 Viettel 03438.555.09 450.000đ 42 Đặt mua
23 Viettel 0345.393.868 960.000đ 49 Đặt mua
24 Viettel 0345.768.188 450.000đ 50 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 034 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3