Sim Đầu Số 0348

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 034.888.3966 960.000đ 55 Đặt mua
2 Viettel 0348.15.11.95 450.000đ 37 Đặt mua
3 Viettel 0348.742.686 450.000đ 48 Đặt mua
4 Viettel 0348.929.039 450.000đ 47 Đặt mua
5 Viettel 034831.333.7 450.000đ 35 Đặt mua
6 Viettel 0348.34.1441 450.000đ 32 Đặt mua
7 Viettel 0348.690.966 960.000đ 51 Đặt mua
8 Viettel 0348.999.336 450.000đ 54 Đặt mua
9 Viettel 034822.555.2 450.000đ 36 Đặt mua
10 Viettel 034880.999.3 450.000đ 53 Đặt mua
11 Viettel 0348.260.272 450.000đ 34 Đặt mua
12 Viettel 0348.565.239 450.000đ 45 Đặt mua
13 Viettel 0348.30.09.02 960.000đ 29 Đặt mua
14 Viettel 0348.944.368 450.000đ 49 Đặt mua
15 Viettel 0348.086.968 450.000đ 52 Đặt mua
16 Viettel 0348.995.868 449.000đ 60 Đặt mua
17 Viettel 0348.666.315 450.000đ 42 Đặt mua
18 Viettel 0348.101.899 960.000đ 43 Đặt mua
19 Viettel 0348.238.339 450.000đ 43 Đặt mua
20 Viettel 0348.898.068 450.000đ 54 Đặt mua
21 Viettel 0348.707.386 450.000đ 46 Đặt mua
22 Viettel 0348.462.799 450.000đ 52 Đặt mua
23 Viettel 0348.074.399 450.000đ 47 Đặt mua
24 Viettel 0348.35.7557 450.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0348 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3