Sim Đầu Số 0965

Tham khảo thêm danh sách +8572 Sim Đầu Số 0965 tại https://khosim.com/sim-dau-so-0965

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0965.154.745 400.000đ 46 Đặt mua
2 Viettel 0965.248.317 550.000đ 45 Đặt mua
3 Viettel 0965.289.703 550.000đ 49 Đặt mua
4 Viettel 0965.845.906 550.000đ 52 Đặt mua
5 Viettel 0965.391.327 550.000đ 45 Đặt mua
6 Viettel 0965.80.2013 960.000đ 34 Đặt mua
7 Viettel 0965.934.519 449.000đ 51 Đặt mua
8 Viettel 0965.69.3443 449.000đ 49 Đặt mua
9 Viettel 0965.17.07.18 960.000đ 44 Đặt mua
10 Viettel 0965.324.321 960.000đ 35 Đặt mua
11 Viettel 0965.101.712 445.000đ 32 Đặt mua
12 Viettel 0965.994.769 449.000đ 64 Đặt mua
13 Viettel 0965.827.212 960.000đ 42 Đặt mua
14 Viettel 0965.451.228 960.000đ 42 Đặt mua
15 Viettel 0965.276.076 960.000đ 48 Đặt mua
16 Viettel 0965.768.384 960.000đ 56 Đặt mua
17 Viettel 0965.069.106 960.000đ 42 Đặt mua
18 Viettel 0965.846.895 960.000đ 60 Đặt mua
19 Viettel 09651.000.25 960.000đ 28 Đặt mua
20 Viettel 0965.394.669 960.000đ 57 Đặt mua
21 Viettel 0965.987.928 450.000đ 63 Đặt mua
22 Viettel 0965.38.6776 960.000đ 57 Đặt mua
23 Viettel 0965.358.435 450.000đ 48 Đặt mua
24 Viettel 0965.993.982 960.000đ 60 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0965 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3