Sim Đầu Số 0972

Tham khảo thêm danh sách +8572 Sim Đầu Số 0972 tại https://khosim.com/sim-dau-so-0972

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0972.77.88.77 38.000.000đ 62 Đặt mua
2 Viettel 0972.493.600 400.000đ 40 Đặt mua
3 Viettel 0972.544.810 400.000đ 40 Đặt mua
4 Viettel 097.2020.541 400.000đ 30 Đặt mua
5 Viettel 0972.858.442 550.000đ 49 Đặt mua
6 Viettel 0972.180.527 550.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0972.144.350 650.000đ 35 Đặt mua
8 Viettel 0972.000.763 960.000đ 34 Đặt mua
9 Viettel 0972.689.202 960.000đ 45 Đặt mua
10 Viettel 0972.27.10.18 450.000đ 37 Đặt mua
11 Viettel 09720.555.13 960.000đ 37 Đặt mua
12 Viettel 0972.157.315 960.000đ 40 Đặt mua
13 Viettel 0972.615.499 449.000đ 52 Đặt mua
14 Viettel 0972.633.466 960.000đ 46 Đặt mua
15 Viettel 09729.111.03 960.000đ 33 Đặt mua
16 Viettel 0972.10.2772 450.000đ 37 Đặt mua
17 Viettel 0972.197.262 960.000đ 45 Đặt mua
18 Viettel 0972.875.598 960.000đ 60 Đặt mua
19 Viettel 0972.26.10.18 449.000đ 36 Đặt mua
20 Viettel 0972.194.438 449.000đ 47 Đặt mua
21 Viettel 0972.02.09.06 960.000đ 35 Đặt mua
22 Viettel 0972.04.5335 450.000đ 38 Đặt mua
23 Viettel 0972.30.04.09 450.000đ 34 Đặt mua
24 Viettel 0972.898.904 960.000đ 56 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0972 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3