Sim Đầu Số 0979

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0979.648.220 400.000đ 47 Đặt mua
3 Viettel 0979.1217.01 450.000đ 37 Đặt mua
4 Viettel 0979.295.654 400.000đ 56 Đặt mua
5 Viettel 0979.184.987 550.000đ 62 Đặt mua
6 Viettel 0979.846.490 550.000đ 56 Đặt mua
7 Viettel 0979.274.331 550.000đ 45 Đặt mua
8 Viettel 09794.666.13 960.000đ 51 Đặt mua
9 Viettel 0979.414.135 960.000đ 43 Đặt mua
10 Viettel 0979.864.189 960.000đ 61 Đặt mua
11 Viettel 0979.875.648 960.000đ 63 Đặt mua
12 Viettel 0979.489.963 960.000đ 64 Đặt mua
13 Viettel 0979.867.863 960.000đ 63 Đặt mua
14 Viettel 0979.583.459 960.000đ 59 Đặt mua
15 Viettel 0979.897.548 960.000đ 66 Đặt mua
16 Viettel 0979.444.104 960.000đ 42 Đặt mua
17 Viettel 0979.848.837 960.000đ 63 Đặt mua
18 Viettel 0979.687.719 960.000đ 63 Đặt mua
19 Viettel 0979.84.3663 960.000đ 55 Đặt mua
20 Viettel 097916.000.5 960.000đ 37 Đặt mua
21 Viettel 0979.796.518 960.000đ 61 Đặt mua
22 Viettel 0979.438.769 960.000đ 62 Đặt mua
23 Viettel 0979.354.563 960.000đ 51 Đặt mua
24 Viettel 0979.396.793 960.000đ 62 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0979 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3