Sim Gánh Đảo Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0347.84.4004 450.000đ 34 Đặt mua
2 Viettel 0398.55.4224 550.000đ 42 Đặt mua
3 Viettel 0386.20.1551 450.000đ 31 Đặt mua
4 Viettel 0967.15.2442 450.000đ 40 Đặt mua
5 Viettel 0865.10.7997 960.000đ 52 Đặt mua
6 Viettel 0332.86.1881 449.000đ 40 Đặt mua
7 Viettel 0377.03.6226 450.000đ 36 Đặt mua
8 Viettel 0348.34.1441 450.000đ 32 Đặt mua
9 Viettel 0985.76.1441 450.000đ 45 Đặt mua
10 Viettel 0338.35.1551 449.000đ 34 Đặt mua
11 Viettel 0868.70.5225 449.000đ 43 Đặt mua
12 Viettel 0862.75.7887 449.000đ 58 Đặt mua
13 Viettel 0354.09.2882 800.000đ 41 Đặt mua
14 Viettel 0867.50.6336 449.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 0335.28.6556 960.000đ 43 Đặt mua
16 Viettel 0986.79.7117 450.000đ 55 Đặt mua
17 Viettel 0337.87.5775 960.000đ 52 Đặt mua
18 Viettel 0332.88.7007 450.000đ 38 Đặt mua
19 Viettel 0345.37.3223 449.000đ 32 Đặt mua
20 Viettel 0354.38.5775 450.000đ 47 Đặt mua
21 Viettel 0968.19.7667 960.000đ 59 Đặt mua
22 Viettel 0354.55.1221 450.000đ 28 Đặt mua
23 Viettel 0984.04.7997 960.000đ 57 Đặt mua
24 Viettel 0385.05.7997 449.000đ 53 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Gánh Đảo Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3