STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.79.3333 300.000.000đ 52 Đặt mua
2 iTelecom 0879.78.78.78 600.000.000đ 69 Đặt mua
3 iTelecom 0879.39.39.39 790.000.000đ 60 Đặt mua
4 iTelecom 087.88888.79 79.000.000đ 71 Đặt mua
5 iTelecom 087.88888.39 59.000.000đ 67 Đặt mua
6 iTelecom 0878.354.123 770.000đ 41 Đặt mua
7 iTelecom 0876.42.2014 1.020.000đ 34 Đặt mua
8 iTelecom 0877.567.199 1.080.000đ 59 Đặt mua
9 iTelecom 0877.580.567 875.000đ 53 Đặt mua
10 iTelecom 08792.44444 55.000.000đ 46 Đặt mua
11 iTelecom 0878.321.479 810.000đ 49 Đặt mua
12 iTelecom 08779.888.13 805.000đ 59 Đặt mua
13 iTelecom 0878.394.379 805.000đ 58 Đặt mua
14 iTelecom 0877.87.2012 1.015.000đ 42 Đặt mua
15 iTelecom 0877.323.886 805.000đ 52 Đặt mua
16 iTelecom 0877.48.2017 1.015.000đ 44 Đặt mua
17 iTelecom 0876.65.2222 29.000.000đ 40 Đặt mua
18 iTelecom 0877.986.836 805.000đ 62 Đặt mua
19 iTelecom 0877.422.919 805.000đ 49 Đặt mua
20 iTelecom 0876.700.456 910.000đ 43 Đặt mua
21 iTelecom 0879.655.979 950.000đ 65 Đặt mua
22 iTelecom 08771.999.85 1.175.000đ 63 Đặt mua
23 iTelecom 0878.383.646 910.000đ 53 Đặt mua
24 iTelecom 0876.653.221 910.000đ 40 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3