STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.555555.8 52.400.000đ 53 Đặt mua
2 Mobifone 077.666666.2 60.000.000đ 52 Đặt mua
3 Mobifone 070.3333335 55.000.000đ 30 Đặt mua
4 Mobifone 07.03333330 75.000.000đ 25 Đặt mua
5 Mobifone 070.3333337 65.000.000đ 32 Đặt mua
6 Mobifone 078.6666669 79.000.000đ 60 Đặt mua
7 Mobifone 070.3333336 60.000.000đ 31 Đặt mua
8 Mobifone 079.222222.9 72.000.000đ 37 Đặt mua
9 iTelecom 087.999999.3 80.000.000đ 72 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.888.161 68.000.000đ 56 Đặt mua
11 Mobifone 0777.777.111 90.000.000đ 45 Đặt mua
12 Máy bàn 02.999999.997 50.000.000đ 81 Đặt mua
13 Máy bàn 024.66666665 55.000.000đ 53 Đặt mua
14 Vinaphone 0.888888.155 55.000.000đ 59 Đặt mua
15 Máy bàn 02.999999.992 100.000.000đ 76 Đặt mua
16 Mobifone 07.999999.87 55.000.000đ 76 Đặt mua
17 Máy bàn 02.999999.996 50.000.000đ 80 Đặt mua
18 Viettel 036.999999.1 86.500.000đ 64 Đặt mua
19 Mobifone 07.999999.36 55.000.000đ 70 Đặt mua
20 Máy bàn 028.99999919 50.000.000đ 74 Đặt mua
21 Vinaphone 088888.8485 70.000.000đ 65 Đặt mua
22 Máy bàn 02.888888.808 50.000.000đ 66 Đặt mua
23 Máy bàn 024.66666656 50.000.000đ 53 Đặt mua
24 Máy bàn 02.999999909 99.000.000đ 74 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Lục Quý Giữa : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3