Sim Năm Sinh 1968

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0375.741.968 960.000đ 50 Đặt mua
2 Viettel 0867.081.968 960.000đ 53 Đặt mua
3 Viettel 0386.101.968 960.000đ 42 Đặt mua
4 Viettel 0366.761.968 960.000đ 52 Đặt mua
5 Viettel 0369.201.968 960.000đ 44 Đặt mua
6 Viettel 0971.501.968 3.600.000đ 46 Đặt mua
7 Viettel 0963.561.968 4.500.000đ 53 Đặt mua
8 Viettel 0866.331.968 2.650.000đ 50 Đặt mua
9 Viettel 0865.821.968 4.500.000đ 53 Đặt mua
10 Viettel 08.6789.1968 21.900.000đ 62 Đặt mua
11 Viettel 0961.411.968 2.700.000đ 45 Đặt mua
12 Viettel 0963.541.968 2.700.000đ 51 Đặt mua
13 Viettel 0865.281.968 2.700.000đ 53 Đặt mua
14 Viettel 0975.311.968 3.600.000đ 49 Đặt mua
15 Viettel 0867.771.968 7.200.000đ 59 Đặt mua
16 Viettel 0865.661.968 3.600.000đ 55 Đặt mua
17 Viettel 03.6666.1968 22.000.000đ 51 Đặt mua
18 Viettel 0869.511.968 2.700.000đ 53 Đặt mua
19 Viettel 0865.551.968 5.400.000đ 53 Đặt mua
20 Viettel 0865.651.968 3.600.000đ 54 Đặt mua
21 Viettel 0866.391.968 4.500.000đ 56 Đặt mua
22 Viettel 0966.731.968 3.600.000đ 55 Đặt mua
23 Viettel 0965.80.1968 2.700.000đ 52 Đặt mua
24 Viettel 0869.551.968 4.500.000đ 57 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1968 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3