STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0388.677.838 450.000đ 58 Đặt mua
2 Viettel 0867.005.838 449.000đ 45 Đặt mua
3 Viettel 0393.411.138 450.000đ 33 Đặt mua
4 Viettel 0961.908.438 449.000đ 48 Đặt mua
5 Viettel 0961.962.438 449.000đ 48 Đặt mua
6 Viettel 0977.069.438 449.000đ 53 Đặt mua
7 Viettel 0987.984.438 450.000đ 60 Đặt mua
8 Viettel 0984.815.438 449.000đ 50 Đặt mua
9 Viettel 0984.254.838 450.000đ 51 Đặt mua
10 Viettel 0865.438.938 449.000đ 54 Đặt mua
11 Viettel 0396.500.078 449.000đ 38 Đặt mua
12 Viettel 0968.946.738 449.000đ 60 Đặt mua
13 Viettel 0868.537.778 449.000đ 59 Đặt mua
14 Viettel 0332.077.738 450.000đ 40 Đặt mua
15 Viettel 0865.873.878 449.000đ 60 Đặt mua
16 Viettel 0383.384.138 449.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0398.543.338 450.000đ 46 Đặt mua
18 Viettel 0973.346.438 449.000đ 47 Đặt mua
19 Viettel 0378.736.838 450.000đ 53 Đặt mua
20 Viettel 0379.281.878 450.000đ 53 Đặt mua
21 Viettel 0392.372.838 450.000đ 45 Đặt mua
22 Viettel 0388.564.838 450.000đ 53 Đặt mua
23 Viettel 0978.175.438 449.000đ 52 Đặt mua
24 Viettel 0978.407.438 449.000đ 50 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ông Địa : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3