Sim Tam Hoa Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0365.723.444 960.000đ 38 Đặt mua
2 Viettel 0393.391.444 800.000đ 40 Đặt mua
3 Viettel 0342.567.444 960.000đ 39 Đặt mua
4 Viettel 0397.623.444 449.000đ 42 Đặt mua
5 Viettel 0326.521.444 450.000đ 31 Đặt mua
6 Viettel 0395.499.444 800.000đ 51 Đặt mua
7 Viettel 0368.326.444 449.000đ 40 Đặt mua
8 Viettel 0378.410.444 450.000đ 35 Đặt mua
9 Viettel 0375.965.444 800.000đ 47 Đặt mua
10 Viettel 0353.210.444 449.000đ 26 Đặt mua
11 Viettel 0365.597.444 800.000đ 47 Đặt mua
12 Viettel 0397.912.444 450.000đ 43 Đặt mua
13 Viettel 0358.646.444 800.000đ 44 Đặt mua
14 Viettel 0378.569.444 449.000đ 50 Đặt mua
15 Viettel 0352.113.444 800.000đ 27 Đặt mua
16 Viettel 0368.302.444 449.000đ 34 Đặt mua
17 Viettel 0388.155.444 800.000đ 42 Đặt mua
18 Viettel 0378.936.444 800.000đ 48 Đặt mua
19 Viettel 0389.966.444 960.000đ 53 Đặt mua
20 Viettel 0332.142.444 449.000đ 27 Đặt mua
21 Viettel 0354.401.000 800.000đ 17 Đặt mua
22 Viettel 0382.571.444 450.000đ 38 Đặt mua
23 Viettel 0399.253.444 449.000đ 43 Đặt mua
24 Viettel 0372.109.444 449.000đ 34 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3