Sim trả sau

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0965.154.745 400.000đ 46 Đặt mua
2 Viettel 0961.403.790 400.000đ 39 Đặt mua
3 Viettel 0325.337.316 300.000đ 33 Đặt mua
4 Viettel 0387.116.468 550.000đ 44 Đặt mua
5 Viettel 0339.05.05.00 800.000đ 25 Đặt mua
6 Viettel 0344.417.418 450.000đ 36 Đặt mua
7 Viettel 0332.509.209 550.000đ 33 Đặt mua
8 Viettel 0988.006.542 400.000đ 42 Đặt mua
9 Viettel 0968.764.975 400.000đ 61 Đặt mua
10 Viettel 0376.675.079 300.000đ 50 Đặt mua
11 Viettel 0347.84.4004 450.000đ 34 Đặt mua
12 Viettel 0976.692.749 400.000đ 59 Đặt mua
13 Viettel 0329.613.288 300.000đ 42 Đặt mua
14 Viettel 0969.839.427 550.000đ 57 Đặt mua
15 Viettel 0364.558.439 399.000đ 47 Đặt mua
16 Viettel 09.7173.4041 400.000đ 36 Đặt mua
17 Viettel 0332.40.43.40 450.000đ 23 Đặt mua
18 Viettel 0987.488.924 400.000đ 59 Đặt mua
19 Viettel 0367.43.1123 550.000đ 30 Đặt mua
20 Viettel 0973.643.631 400.000đ 42 Đặt mua
21 Viettel 0357.014.414 450.000đ 29 Đặt mua
22 Viettel 0979.274.331 550.000đ 45 Đặt mua
23 Viettel 0364.041.941 550.000đ 32 Đặt mua
24 Viettel 0363.490.439 300.000đ 41 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim trả sau : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3