Sim Tứ Quý 3 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0342.90.3333 23.500.000đ 30 Đặt mua
2 Viettel 0367.04.3333 23.500.000đ 32 Đặt mua
3 Viettel 0352.16.3333 40.000.000đ 29 Đặt mua
4 Viettel 0384.87.3333 23.100.000đ 42 Đặt mua
5 Viettel 0368.313333 55.000.000đ 33 Đặt mua
6 Viettel 032.776.3333 22.800.000đ 37 Đặt mua
7 Viettel 03.535.13333 44.000.000đ 29 Đặt mua
8 Viettel 0359.56.3333 29.100.000đ 40 Đặt mua
9 Viettel 03.67.69.3333 28.700.000đ 43 Đặt mua
10 Viettel 0387.60.3333 33.200.000đ 36 Đặt mua
11 Viettel 0386.27.3333 33.200.000đ 38 Đặt mua
12 Viettel 0328.72.3333 25.200.000đ 34 Đặt mua
13 Viettel 0392.21.3333 35.300.000đ 29 Đặt mua
14 Viettel 0375.26.3333 36.000.000đ 35 Đặt mua
15 Viettel 0385.44.3333 29.000.000đ 36 Đặt mua
16 Viettel 0338.683.333 180.000.000đ 40 Đặt mua
17 Viettel 0333.76.3333 65.600.000đ 34 Đặt mua
18 Viettel 0326.74.3333 21.100.000đ 34 Đặt mua
19 Viettel 0399.60.3333 33.200.000đ 39 Đặt mua
20 Viettel 03.888.33333 379.000.000đ 42 Đặt mua
21 Viettel 0358.36.3333 45.000.000đ 37 Đặt mua
22 Viettel 0389.333333 994.850.000đ 38 Đặt mua
23 Viettel 0389.77.3333 54.400.000đ 46 Đặt mua
24 Viettel 0367.333333 344.000.000đ 34 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 3 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3