STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.9999.1113 6.900.000đ 49 Đặt mua
2 Viettel 0.3333.21115 960.000đ 22 Đặt mua
3 Viettel 086.7777.060 800.000đ 48 Đặt mua
4 Viettel 035.3333.692 960.000đ 37 Đặt mua
5 Viettel 032.6666.114 800.000đ 35 Đặt mua
6 Viettel 032.8888.915 800.000đ 52 Đặt mua
7 Viettel 086.7777.452 800.000đ 53 Đặt mua
8 Viettel 033.5555.446 960.000đ 40 Đặt mua
9 Viettel 032.8888.308 800.000đ 48 Đặt mua
10 Viettel 03.9999.0366 960.000đ 54 Đặt mua
11 Viettel 086.7777.912 800.000đ 54 Đặt mua
12 Viettel 039.6666.912 800.000đ 48 Đặt mua
13 Viettel 035.6666.418 960.000đ 45 Đặt mua
14 Viettel 037.5555.429 650.000đ 45 Đặt mua
15 Viettel 035.2222.817 960.000đ 32 Đặt mua
16 Viettel 034.8888.672 800.000đ 54 Đặt mua
17 Viettel 0.3333.48766 960.000đ 43 Đặt mua
18 Viettel 03.7777.8516 960.000đ 51 Đặt mua
19 Viettel 0.3333.96288 960.000đ 45 Đặt mua
20 Viettel 086.7777.607 960.000đ 55 Đặt mua
21 Viettel 0325.1111.42 960.000đ 20 Đặt mua
22 Viettel 035.6666.863 960.000đ 49 Đặt mua
23 Viettel 032.5555.601 960.000đ 32 Đặt mua
24 Viettel 086.5555.918 960.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý Giữa : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3