STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0342.90.3333 23.500.000đ 30 Đặt mua
2 Viettel 0344.15.2222 20.000.000đ 25 Đặt mua
3 Viettel 0367.04.3333 23.500.000đ 32 Đặt mua
4 Viettel 0378.76.7777 45.000.000đ 59 Đặt mua
5 Viettel 0374.91.5555 30.000.000đ 44 Đặt mua
6 Viettel 0343.66.7777 45.000.000đ 50 Đặt mua
7 Viettel 037.212.5555 35.000.000đ 35 Đặt mua
8 Viettel 0352.17.5555 30.000.000đ 38 Đặt mua
9 Viettel 032.797.6666 50.000.000đ 52 Đặt mua
10 Viettel 0373.00.5555 35.000.000đ 33 Đặt mua
11 Viettel 0346.23.7777 35.000.000đ 46 Đặt mua
12 Viettel 0374.16.5555 33.000.000đ 41 Đặt mua
13 Viettel 0395.70.6666 45.000.000đ 48 Đặt mua
14 Viettel 0399.19.1111 39.000.000đ 35 Đặt mua
15 Viettel 0378.21.5555 42.000.000đ 41 Đặt mua
16 Viettel 0357.12.6666 49.000.000đ 42 Đặt mua
17 Viettel 0329.99.0000 46.000.000đ 32 Đặt mua
18 Viettel 0348.18.5555 45.000.000đ 44 Đặt mua
19 Viettel 0363.91.5555 39.000.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 0329.89.7777 50.000.000đ 59 Đặt mua
21 Viettel 0395.25.7777 50.000.000đ 52 Đặt mua
22 Viettel 0388.57.2222 20.000.000đ 39 Đặt mua
23 Viettel 0388.12.7777 38.000.000đ 50 Đặt mua
24 Viettel 0363.21.5555 39.000.000đ 35 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3