STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.80.9999 40.500.000đ 63 Đặt mua
2 Reddi 0559.87.3333 21.600.000đ 46 Đặt mua
3 Reddi 0559.28.7777 22.900.000đ 57 Đặt mua
4 Reddi 0559.68.1111 24.500.000đ 37 Đặt mua
5 Reddi 0559.21.7777 27.100.000đ 50 Đặt mua
6 Reddi 0559.97.3333 27.100.000đ 47 Đặt mua
7 Reddi 0559.90.5555 35.700.000đ 48 Đặt mua
8 Reddi 0559.00.7777 30.900.000đ 47 Đặt mua
9 Reddi 0559.62.6666 35.700.000đ 51 Đặt mua
10 Reddi 0559.88.3333 35.700.000đ 47 Đặt mua
11 Reddi 0559.82.7777 22.900.000đ 57 Đặt mua
12 Reddi 0559.44.9999 46.900.000đ 63 Đặt mua
13 Reddi 0559.42.8888 27.700.000đ 57 Đặt mua
14 Reddi 0559.10.9999 40.500.000đ 56 Đặt mua
15 Reddi 0559.55.2222 35.700.000đ 37 Đặt mua
16 Reddi 0559.20.2222 21.600.000đ 29 Đặt mua
17 Reddi 0559.53.8888 27.700.000đ 59 Đặt mua
18 Reddi 0559.76.9999 42.100.000đ 68 Đặt mua
19 Reddi 0559.30.3333 27.100.000đ 34 Đặt mua
20 Reddi 0559.82.3333 21.600.000đ 41 Đặt mua
21 Reddi 0559.86.2222 21.300.000đ 41 Đặt mua
22 Reddi 0559.34.7777 27.100.000đ 54 Đặt mua
23 Reddi 0559.27.5555 24.500.000đ 48 Đặt mua
24 Reddi 0559.33.7777 35.700.000đ 53 Đặt mua

Bình luận

a

Mã MD5 của Sim Tứ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3