STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0522.71.4444 2.590.000đ 33 Đặt mua
2 Vietnamobile 0523.90.7777 4.000.000đ 47 Đặt mua
3 Vietnamobile 0589.79.0000 4.700.000đ 38 Đặt mua
4 Vietnamobile 0528.74.2222 4.900.000đ 34 Đặt mua
5 Vietnamobile 0562.50.7777 5.900.000đ 46 Đặt mua
6 Vietnamobile 0569.03.7777 5.900.000đ 51 Đặt mua
7 Vietnamobile 0582.50.7777 5.900.000đ 48 Đặt mua
8 Vietnamobile 0584.96.7777 5.900.000đ 60 Đặt mua
9 Vietnamobile 0562.10.7777 5.900.000đ 42 Đặt mua
10 Vietnamobile 0569.02.7777 5.900.000đ 50 Đặt mua
11 Vietnamobile 0583.08.7777 5.900.000đ 52 Đặt mua
12 Vietnamobile 0587.31.7777 5.900.000đ 52 Đặt mua
13 Vietnamobile 0587.43.2222 5.900.000đ 35 Đặt mua
14 Vietnamobile 0586.43.2222 5.900.000đ 34 Đặt mua
15 Gmobile 0599.13.1111 6.000.000đ 31 Đặt mua
16 Vietnamobile 0587.13.0000 6.000.000đ 24 Đặt mua
17 Reddi 0559.87.0000 6.000.000đ 34 Đặt mua
18 Reddi 0559.85.0000 6.000.000đ 32 Đặt mua
19 Reddi 0559.84.0000 6.000.000đ 31 Đặt mua
20 Reddi 0559.83.0000 6.000.000đ 30 Đặt mua
21 Reddi 0559.82.0000 6.000.000đ 29 Đặt mua
22 Reddi 0559.81.0000 6.000.000đ 28 Đặt mua
23 Reddi 0559.76.0000 6.000.000đ 32 Đặt mua
24 Reddi 0559.75.0000 6.000.000đ 31 Đặt mua

Bình luận

a

Mã MD5 của Sim Tứ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3