STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0355.76.4444 9.002.000đ 42 Đặt mua
2 Viettel 0354.97.0000 7.890.000đ 28 Đặt mua
3 Viettel 0362.94.0000 8.890.000đ 24 Đặt mua
4 Viettel 0374.21.4444 7.200.000đ 33 Đặt mua
5 Viettel 0384.26.0000 8.000.000đ 23 Đặt mua
6 Viettel 0384.33.0000 9.630.000đ 21 Đặt mua
7 Viettel 0366.71.0000 7.250.000đ 23 Đặt mua
8 Vietnamobile 0928.34.0000 7.110.000đ 26 Đặt mua
9 Vietnamobile 0923.27.0000 8.010.000đ 23 Đặt mua
10 Vietnamobile 0926.97.0000 9.650.000đ 33 Đặt mua
11 Vietnamobile 0924.75.0000 8.600.000đ 27 Đặt mua
12 Viettel 0372.11.0000 9.200.000đ 14 Đặt mua
13 Viettel 0335.42.0000 7.650.000đ 17 Đặt mua
14 Viettel 0344.76.0000 8.850.000đ 24 Đặt mua
15 Vietnamobile 0921.57.0000 8.010.000đ 24 Đặt mua
16 Viettel 0384.90.4444 7.200.000đ 40 Đặt mua
17 Vietnamobile 0924.43.0000 8.910.000đ 22 Đặt mua
18 Viettel 035.446.0000 7.700.000đ 22 Đặt mua
19 Viettel 0329.14.0000 7.650.000đ 19 Đặt mua
20 Viettel 036.884.0000 9.500.000đ 29 Đặt mua
21 Viettel 0374.36.0000 8.890.000đ 23 Đặt mua
22 Viettel 0354.21.4444 8.990.000đ 31 Đặt mua
23 Viettel 0348.50.4444 7.200.000đ 36 Đặt mua
24 Viettel 0378.64.0000 8.850.000đ 28 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3