STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0993.59.7777 81.900.000đ 63 Đặt mua
2 Gmobile 0996.70.8888 90.200.000đ 63 Đặt mua
3 Gmobile 0993.11.7777 92.000.000đ 51 Đặt mua
4 Gmobile 0996.27.8888 93.800.000đ 65 Đặt mua
5 Gmobile 099.616.7777 66.200.000đ 59 Đặt mua
6 Gmobile 0993.27.6666 71.800.000đ 54 Đặt mua
7 Gmobile 0993.92.6666 88.400.000đ 56 Đặt mua
8 Gmobile 0993.10.5555 50.000.000đ 42 Đặt mua
9 Gmobile 0993.71.7777 82.800.000đ 57 Đặt mua
10 Gmobile 0993.13.7777 82.100.000đ 53 Đặt mua
11 Gmobile 0994.60.8888 68.300.000đ 60 Đặt mua
12 Gmobile 0993.35.7777 82.800.000đ 57 Đặt mua
13 Gmobile 0993.72.7777 82.200.000đ 58 Đặt mua
14 Gmobile 0995.30.8888 60.000.000đ 58 Đặt mua
15 Gmobile 0993.16.7777 77.100.000đ 56 Đặt mua
16 Gmobile 099.308.6666 73.600.000đ 53 Đặt mua
17 Gmobile 0993.70.7777 82.800.000đ 56 Đặt mua
18 Gmobile 0996.32.6666 73.600.000đ 53 Đặt mua
19 Gmobile 099.373.5555 50.600.000đ 51 Đặt mua
20 Gmobile 0996.73.6666 67.200.000đ 58 Đặt mua
21 Gmobile 0993.38.7777 82.800.000đ 60 Đặt mua
22 Gmobile 0993.79.7777 78.400.000đ 65 Đặt mua
23 Gmobile 0997.85.6666 75.400.000đ 62 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3