STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0793.46.2222 20.000.000đ 37 Đặt mua
2 Mobifone 0772.90.1111 10.000.000đ 29 Đặt mua
3 Mobifone 0764.99.0000 13.000.000đ 35 Đặt mua
4 Mobifone 0773.75.1111 12.000.000đ 33 Đặt mua
5 Mobifone 0779.74.1111 10.000.000đ 38 Đặt mua
6 Mobifone 0784.63.2222 20.000.000đ 36 Đặt mua
7 Mobifone 0775.74.1111 12.000.000đ 34 Đặt mua
8 Vinaphone 0859.37.1111 12.000.000đ 36 Đặt mua
9 Mobifone 0778.96.1111 12.000.000đ 41 Đặt mua
10 Mobifone 0792.03.1111 10.000.000đ 25 Đặt mua
11 Mobifone 0703.25.1111 12.000.000đ 21 Đặt mua
12 Mobifone 0765.63.1111 12.000.000đ 31 Đặt mua
13 Mobifone 077.494.1111 13.000.000đ 35 Đặt mua
14 Mobifone 0779.76.1111 12.000.000đ 40 Đặt mua
15 Mobifone 0703.05.0000 13.000.000đ 15 Đặt mua
16 Mobifone 0792.44.0000 13.000.000đ 26 Đặt mua
17 Mobifone 0785.94.2222 20.000.000đ 41 Đặt mua
18 Mobifone 0764.38.1111 12.000.000đ 32 Đặt mua
19 Mobifone 0779.14.1111 12.000.000đ 32 Đặt mua
20 Mobifone 07.9993.0000 16.000.000đ 37 Đặt mua
21 Vinaphone 0817.16.1111 14.000.000đ 27 Đặt mua
22 Mobifone 0772.75.1111 12.000.000đ 32 Đặt mua
23 Mobifone 0779.60.1111 10.000.000đ 33 Đặt mua
24 Mobifone 0797.55.0000 16.000.000đ 33 Đặt mua

Bình luận

a

Mã MD5 của Sim Tứ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3