STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0344.15.2222 20.000.000đ 25 Đặt mua
2 Vinaphone 0843.98.2222 20.000.000đ 40 Đặt mua
3 Mobifone 0764.24.1111 10.000.000đ 27 Đặt mua
4 Vinaphone 0945.39.0000 20.000.000đ 30 Đặt mua
5 Mobifone 0787.46.1111 10.000.000đ 36 Đặt mua
6 Mobifone 0899.27.1111 20.000.000đ 39 Đặt mua
7 Mobifone 0772.47.1111 10.000.000đ 31 Đặt mua
8 Vinaphone 0917.42.0000 19.900.000đ 23 Đặt mua
9 Mobifone 0794.03.2222 12.500.000đ 31 Đặt mua
10 Vinaphone 0816.31.0000 10.000.000đ 19 Đặt mua
11 Vinaphone 0942.79.0000 20.000.000đ 31 Đặt mua
12 Mobifone 0799.13.2222 17.000.000đ 37 Đặt mua
13 Mobifone 0795.27.1111 10.000.000đ 34 Đặt mua
14 Mobifone 0774.72.1111 10.000.000đ 31 Đặt mua
15 Mobifone 0899.27.0000 12.500.000đ 35 Đặt mua
16 Vinaphone 0946.72.4444 19.000.000đ 44 Đặt mua
17 Mobifone 0799.57.3333 19.000.000đ 49 Đặt mua
18 Mobifone 0772.19.2222 15.800.000đ 34 Đặt mua
19 Mobifone 0937.64.0000 16.200.000đ 29 Đặt mua
20 Mobifone 0779.14.2222 18.000.000đ 36 Đặt mua
21 Mobifone 0703.05.0000 11.000.000đ 15 Đặt mua
22 Mobifone 0792.44.0000 11.000.000đ 26 Đặt mua
23 Mobifone 0793.46.3333 20.000.000đ 41 Đặt mua
24 Mobifone 0785.94.2222 18.000.000đ 41 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3