STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0764.72.3333 20.000.000đ 38 Đặt mua
2 Mobifone 07.9993.0000 15.000.000đ 37 Đặt mua
3 Mobifone 0773.90.2222 20.000.000đ 34 Đặt mua
4 Vinaphone 0859.37.1111 10.000.000đ 36 Đặt mua
5 Mobifone 0785.38.1111 10.000.000đ 35 Đặt mua
6 Vinaphone 0817.16.1111 12.000.000đ 27 Đặt mua
7 Mobifone 0775.71.2222 20.000.000đ 35 Đặt mua
8 Mobifone 0777.05.0000 15.000.000đ 26 Đặt mua
9 Mobifone 0784.62.3333 20.000.000đ 39 Đặt mua
10 Mobifone 0776.97.2222 20.000.000đ 44 Đặt mua
11 Vinaphone 0839.37.4444 10.000.000đ 46 Đặt mua
12 Mobifone 0779.76.1111 10.000.000đ 40 Đặt mua
13 Mobifone 0773.90.3333 20.000.000đ 38 Đặt mua
14 Mobifone 0778.93.1111 10.000.000đ 38 Đặt mua
15 Mobifone 0798.93.1111 10.000.000đ 40 Đặt mua
16 Mobifone 0772.90.3333 20.000.000đ 37 Đặt mua
17 Mobifone 0779.74.3333 20.000.000đ 46 Đặt mua
18 Mobifone 0765.69.1111 10.000.000đ 37 Đặt mua
19 Mobifone 0703.05.0000 11.000.000đ 15 Đặt mua
20 Mobifone 0764.38.1111 10.000.000đ 32 Đặt mua
21 Mobifone 0779.14.3333 20.000.000đ 40 Đặt mua
22 Mobifone 0764.09.3333 20.000.000đ 38 Đặt mua
23 Mobifone 0765.63.1111 10.000.000đ 31 Đặt mua
24 Mobifone 0785.94.2222 18.000.000đ 41 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3