STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000đ 31 Đặt mua
2 Mobifone 070.445.7777 40.000.000đ 48 Đặt mua
3 Mobifone 0767.65.3333 25.000.000đ 43 Đặt mua
4 Mobifone 078.579.3333 45.000.000đ 48 Đặt mua
5 Mobifone 0706.14.5555 36.000.000đ 38 Đặt mua
6 Mobifone 0764.72.3333 23.000.000đ 38 Đặt mua
7 Vinaphone 0853.10.7777 35.000.000đ 45 Đặt mua
8 Mobifone 0778.03.6666 50.000.000đ 49 Đặt mua
9 Mobifone 0768.24.7777 38.000.000đ 55 Đặt mua
10 Mobifone 0792.03.2222 25.000.000đ 29 Đặt mua
11 Vinaphone 082.990.7777 40.000.000đ 56 Đặt mua
12 Mobifone 0767.33.1111 25.000.000đ 30 Đặt mua
13 Mobifone 0702.79.5555 50.000.000đ 45 Đặt mua
14 Vinaphone 0824.20.7777 35.000.000đ 44 Đặt mua
15 Mobifone 078.272.5555 40.000.000đ 46 Đặt mua
16 Mobifone 0776.97.2222 23.000.000đ 44 Đặt mua
17 Mobifone 0793.46.3333 23.000.000đ 41 Đặt mua
18 Mobifone 0777.14.2222 28.000.000đ 34 Đặt mua
19 Mobifone 0779.14.2222 20.000.000đ 36 Đặt mua
20 Mobifone 0785.38.3333 40.000.000đ 43 Đặt mua
21 Mobifone 0785.38.2222 25.000.000đ 39 Đặt mua
22 Vinaphone 0827.41.2222 25.000.000đ 30 Đặt mua
23 Mobifone 0772.74.0000 4.000.000đ 27 Đặt mua
24 Mobifone 0775.34.5555 40.000.000đ 46 Đặt mua

Bình luận

a

Mã MD5 của Sim Tứ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3