STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0982.06.7777 150.000.000đ 53 Đặt mua
2 Viettel 0988.69.6666 688.000.000đ 64 Đặt mua
3 Viettel 0966.77.9999 1.330.000.000đ 71 Đặt mua
4 Viettel 0967.29.6666 234.000.000đ 57 Đặt mua
5 Viettel 0968.57.6666 210.000.000đ 59 Đặt mua
6 Viettel 0962.68.5555 250.000.000đ 51 Đặt mua
7 Viettel 0965.33.8888 520.000.000đ 58 Đặt mua
8 Viettel 0976.89.8888 579.000.000đ 71 Đặt mua
9 Viettel 0989.61.9999 666.000.000đ 69 Đặt mua
10 Viettel 0985.90.9999 688.000.000đ 67 Đặt mua
11 Viettel 0966.82.8888 750.000.000đ 63 Đặt mua
12 Viettel 096.678.3333 210.000.000đ 48 Đặt mua
13 Viettel 0987.12.6666 255.000.000đ 51 Đặt mua
14 Viettel 0976.00.9999 468.000.000đ 58 Đặt mua
15 Viettel 0987.11.3333 188.000.000đ 38 Đặt mua
16 Viettel 0989.87.9999 699.000.000đ 77 Đặt mua
17 Viettel 0988.62.6666 599.000.000đ 57 Đặt mua
18 Viettel 0986.01.3333 155.000.000đ 36 Đặt mua
19 Viettel 038.5558888 288.000.000đ 58 Đặt mua
20 Viettel 0988.14.5555 188.000.000đ 50 Đặt mua
21 Viettel 0963.35.7777 188.000.000đ 54 Đặt mua
22 Viettel 0988.59.8888 779.000.000đ 71 Đặt mua
23 Viettel 0983.32.9999 579.000.000đ 61 Đặt mua
24 Viettel 0979.08.5555 179.000.000đ 53 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3