STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 02.88888.7777 1.200.000.000đ 70 Đặt mua
2 Máy bàn 02.88888.2222 1.200.000.000đ 50 Đặt mua
3 Máy bàn 028.7777.9999 1.200.000.000đ 74 Đặt mua
4 Máy bàn 024.7777.9999 1.200.000.000đ 70 Đặt mua
5 Máy bàn 028.7777.8888 1.000.000.000đ 70 Đặt mua
6 Máy bàn 024.7777.8888 1.000.000.000đ 66 Đặt mua
7 Máy bàn 02.8888.98888 1.000.000.000đ 75 Đặt mua
8 Máy bàn 024.8888.6666 1.000.000.000đ 62 Đặt mua
9 Máy bàn 02.8888.18888 900.000.000đ 67 Đặt mua
10 Máy bàn 02.8888.58888 750.000.000đ 71 Đặt mua
11 Máy bàn 02.8888.78888 550.000.000đ 73 Đặt mua
12 Máy bàn 028.7777.6666 550.000.000đ 62 Đặt mua
13 Máy bàn 024.7777.6666 550.000.000đ 58 Đặt mua
14 Máy bàn 024.8888.7777 550.000.000đ 66 Đặt mua
15 Máy bàn 024.8883.8888 550.000.000đ 65 Đặt mua
16 Máy bàn 024.8885.8888 550.000.000đ 67 Đặt mua
17 Máy bàn 024.8886.8888 550.000.000đ 68 Đặt mua
18 Máy bàn 024.8889.8888 550.000.000đ 71 Đặt mua
19 Máy bàn 024.8888.2222 450.000.000đ 46 Đặt mua
20 Máy bàn 024.8888.0000 450.000.000đ 38 Đặt mua
21 Máy bàn 024.888.28888 450.000.000đ 64 Đặt mua
22 Máy bàn 024.8881.8888 450.000.000đ 63 Đặt mua
23 Máy bàn 028.2222.6666 440.000.000đ 42 Đặt mua
24 Máy bàn 02.8888.48888 390.000.000đ 70 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3