STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0982.06.7777 130.000.000đ 53 Đặt mua
2 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000đ 31 Đặt mua
3 Mobifone 0779.84.8888 90.000.000đ 67 Đặt mua
4 Mobifone 0766.52.9999 90.000.000đ 62 Đặt mua
5 Mobifone 0776.97.3333 23.000.000đ 48 Đặt mua
6 Mobifone 0703.25.1111 12.000.000đ 21 Đặt mua
7 Mobifone 0778.99.1111 20.000.000đ 44 Đặt mua
8 Mobifone 0778.93.1111 12.000.000đ 38 Đặt mua
9 Mobifone 0772.74.0000 4.000.000đ 27 Đặt mua
10 Mobifone 0776.97.0000 5.500.000đ 36 Đặt mua
11 Mobifone 0767.33.1111 25.000.000đ 30 Đặt mua
12 Mobifone 0773.75.2222 25.000.000đ 37 Đặt mua
13 Mobifone 0704.50.7777 35.000.000đ 44 Đặt mua
14 Mobifone 0785.38.1111 12.000.000đ 35 Đặt mua
15 Mobifone 0772.90.1111 10.000.000đ 29 Đặt mua
16 Mobifone 0708.41.9999 65.000.000đ 56 Đặt mua
17 Mobifone 0706.41.5555 36.000.000đ 38 Đặt mua
18 Mobifone 0793.42.9999 65.000.000đ 61 Đặt mua
19 Viettel 0395.70.6666 45.000.000đ 48 Đặt mua
20 Mobifone 0797.59.0000 7.500.000đ 37 Đặt mua
21 Mobifone 0793.46.0000 5.500.000đ 29 Đặt mua
22 Viettel 032.797.6666 55.000.000đ 52 Đặt mua
23 Vinaphone 0845.68.7777 55.000.000đ 59 Đặt mua
24 Mobifone 0785.39.5555 50.000.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

a

Mã MD5 của Sim Tứ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3