STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 05.99999999 22.000.000.000đ 77 Đặt mua
2 Gmobile 0598.999999 2.090.000.000đ 76 Đặt mua
3 Gmobile 0598.666666 420.000.000đ 58 Đặt mua
4 Gmobile 0593.393939 377.000.000đ 53 Đặt mua
5 Gmobile 0599.999.997 370.000.000đ 75 Đặt mua
6 Gmobile 05.9992.9999 270.000.000đ 70 Đặt mua
7 Gmobile 05.99989999 261.350.000đ 76 Đặt mua
8 Gmobile 0599.595959 254.000.000đ 65 Đặt mua
9 Gmobile 0592.888.999 236.000.000đ 67 Đặt mua
10 Gmobile 05.9999.5555 236.000.000đ 61 Đặt mua
11 Gmobile 0599.599.599 236.000.000đ 69 Đặt mua
12 Gmobile 05.999999.77 209.000.000đ 73 Đặt mua
13 Gmobile 0599.696969 204.000.000đ 68 Đặt mua
14 Gmobile 0599.77.9999 188.000.000đ 73 Đặt mua
15 Gmobile 0598.88.6666 168.000.000đ 62 Đặt mua
16 Gmobile 05.99999.111 154.000.000đ 53 Đặt mua
17 Gmobile 05.99999.222 154.000.000đ 56 Đặt mua
18 Gmobile 05.99999.777 154.000.000đ 71 Đặt mua
19 Gmobile 0599.777.888 154.000.000đ 68 Đặt mua
20 Gmobile 0599.888.777 154.000.000đ 68 Đặt mua
21 Gmobile 05.99999.333 153.000.000đ 59 Đặt mua
22 Gmobile 0599.00.9999 145.000.000đ 59 Đặt mua
23 Gmobile 0593.89.89.89 133.000.000đ 68 Đặt mua
24 Gmobile 0598.898989 131.000.000đ 73 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Vinaphone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3