STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0941.89.83.86 15.000.000đ 56 Đặt mua
2 Vinaphone 0916.24.1666 18.000.000đ 41 Đặt mua
3 Vinaphone 0912.71.7799 20.000.000đ 52 Đặt mua
4 Vinaphone 0843.98.2222 20.000.000đ 40 Đặt mua
5 Vinaphone 0824.562.888 12.500.000đ 51 Đặt mua
6 Vinaphone 0816.31.0000 10.000.000đ 19 Đặt mua
7 Vinaphone 0942.79.0000 20.000.000đ 31 Đặt mua
8 Vinaphone 0915.69.1234 15.000.000đ 40 Đặt mua
9 Vinaphone 0945.39.0000 20.000.000đ 30 Đặt mua
10 Vinaphone 0917.42.0000 19.900.000đ 23 Đặt mua
11 Vinaphone 0827.827.999 11.900.000đ 61 Đặt mua
12 Vinaphone 0815.698.999 11.900.000đ 64 Đặt mua
13 Vinaphone 0828.793.999 11.900.000đ 64 Đặt mua
14 Vinaphone 0822.787.999 12.200.000đ 61 Đặt mua
15 Vinaphone 0813.556.999 11.900.000đ 55 Đặt mua
16 Vinaphone 0859.168.999 19.600.000đ 64 Đặt mua
17 Vinaphone 0823.697.999 10.500.000đ 62 Đặt mua
18 Vinaphone 0823.597.999 11.900.000đ 61 Đặt mua
19 Vinaphone 0858.138.999 11.900.000đ 60 Đặt mua
20 Vinaphone 0858.793.999 11.900.000đ 67 Đặt mua
21 Vinaphone 0852.952.999 11.900.000đ 58 Đặt mua
22 Vinaphone 0836.22.1999 11.900.000đ 49 Đặt mua
23 Vinaphone 0818.396.999 15.800.000đ 62 Đặt mua
24 Vinaphone 0832.297.999 10.500.000đ 58 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Vinaphone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3