STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 02.999999.992 100.000.000đ 76 Đặt mua
2 Máy bàn 02466.888.666 79.000.000đ 60 Đặt mua
3 Máy bàn 02462.96.9999 68.000.000đ 65 Đặt mua
4 Máy bàn 02466.866.866 95.700.000đ 58 Đặt mua
5 Máy bàn 024.62.62.9999 88.000.000đ 58 Đặt mua
6 Máy bàn 024.22.42.42.42 79.000.000đ 28 Đặt mua
7 Máy bàn 024.66666656 50.000.000đ 53 Đặt mua
8 Máy bàn 02466.886.886 55.000.000đ 62 Đặt mua
9 Máy bàn 0243.9.10.7777 50.000.000đ 47 Đặt mua
10 Máy bàn 02439.113.113 80.000.000đ 28 Đặt mua
11 Máy bàn 02422.333.999 55.000.000đ 46 Đặt mua
12 Máy bàn 0234.626.8888 50.000.000đ 55 Đặt mua
13 Máy bàn 02466.55.9999 100.000.000đ 64 Đặt mua
14 Máy bàn 02866.85.85.85 50.000.000đ 61 Đặt mua
15 Máy bàn 0234.626.9999 50.000.000đ 59 Đặt mua
16 Máy bàn 02466.568.568 68.000.000đ 56 Đặt mua
17 Máy bàn 02466555999 60.200.000đ 60 Đặt mua
18 Máy bàn 022.8999.8999 50.000.000đ 74 Đặt mua
19 Máy bàn 02.999999.997 50.000.000đ 81 Đặt mua
20 Máy bàn 025.8999.8999 50.000.000đ 77 Đặt mua
21 Máy bàn 02836116116 80.000.000đ 35 Đặt mua
22 Máy bàn 024.32.939.939 51.000.000đ 53 Đặt mua
23 Máy bàn 02.888888.808 50.000.000đ 66 Đặt mua
24 Máy bàn 02839969696 50.000.000đ 67 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Vinaphone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3