STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.95.95.95 75.500.000đ 61 Đặt mua
2 Reddi 05590.55555 89.000.000đ 44 Đặt mua
3 Reddi 05591.77777 75.500.000đ 55 Đặt mua
4 Reddi 0559.959.959 59.000.000đ 65 Đặt mua
5 Reddi 0559.555.888 58.500.000đ 58 Đặt mua
6 Reddi 05590.77777 75.500.000đ 54 Đặt mua
7 Reddi 05592.77777 75.500.000đ 56 Đặt mua
8 Reddi 0559.99.7777 99.500.000đ 65 Đặt mua
9 Reddi 0559.96.8888 91.300.000đ 66 Đặt mua
10 Reddi 0559.23.9999 59.000.000đ 60 Đặt mua
11 Reddi 0559.995.999 90.500.000đ 69 Đặt mua
12 Reddi 055.999999.7 59.000.000đ 71 Đặt mua
13 Reddi 0559.789.789 90.500.000đ 67 Đặt mua
14 Reddi 0559.99.3333 68.000.000đ 49 Đặt mua
15 Reddi 055.999999.6 59.000.000đ 70 Đặt mua
16 Reddi 0559.997.999 59.000.000đ 71 Đặt mua
17 Reddi 05593.77777 75.500.000đ 57 Đặt mua
18 Reddi 0559.888.666 83.000.000đ 61 Đặt mua
19 Reddi 0559.996.999 59.000.000đ 70 Đặt mua
20 Reddi 05594.66666 90.500.000đ 53 Đặt mua
21 Reddi 0559.94.9999 68.000.000đ 68 Đặt mua
22 Reddi 0559.889.889 59.000.000đ 69 Đặt mua
23 Reddi 05594.77777 68.000.000đ 58 Đặt mua
24 Reddi 0559.59.7777 68.000.000đ 61 Đặt mua

Bình luận

a

Mã MD5 của Sim Vinaphone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3