STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0995.53.79.86 1.100.000đ 61 Đặt mua
2 Gmobile 0995.24.07.79 910.000đ 52 Đặt mua
3 Gmobile 0995.521.541 560.000đ 41 Đặt mua
4 Gmobile 0993.679.616 630.000đ 56 Đặt mua
5 Gmobile 0993.677.009 700.000đ 50 Đặt mua
6 Gmobile 0993.675.879 700.000đ 63 Đặt mua
7 Gmobile 0995.538.000 700.000đ 39 Đặt mua
8 Gmobile 0995.242.168 1.180.000đ 46 Đặt mua
9 Gmobile 0993.52.73.79 700.000đ 54 Đặt mua
10 Gmobile 0993.154.179 770.000đ 48 Đặt mua
11 Gmobile 0995.537.527 630.000đ 52 Đặt mua
12 Gmobile 0997.057.051 560.000đ 43 Đặt mua
13 Gmobile 0995.537.168 910.000đ 53 Đặt mua
14 Gmobile 0995.242.399 770.000đ 52 Đặt mua
15 Gmobile 0993.677.079 770.000đ 57 Đặt mua
16 Gmobile 0993.679.768 770.000đ 64 Đặt mua
17 Gmobile 0993.884.808 630.000đ 57 Đặt mua
18 Gmobile 0995.23.98.23 600.000đ 50 Đặt mua
19 Gmobile 0993.884.909 630.000đ 59 Đặt mua
20 Gmobile 099.36.38.055 560.000đ 48 Đặt mua
21 Gmobile 0993.679.776 630.000đ 63 Đặt mua
22 Gmobile 0993.633.711 630.000đ 42 Đặt mua
23 Gmobile 0995.24.2223 770.000đ 38 Đặt mua
24 Gmobile 0995.521.579 770.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Vinaphone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3